Preventie Missies

De tweede fase van het Noma Fund project, preventie is een stap in de richting van een betere opsporing van de ziekte en een snelle beheersing ervan.

Project

Actoren

Middelen

De doelstellingen

Deze tweede fase zal ervoor zorgen dat 80% van de kinderen die een risico lopen, effectief gedekt zijn tegen de belangrijkste risicofactoren voor Noma. Het houdt in dat lokale gezondheidswerkers in staat worden gesteld zich alle instrumenten en technieken toe te eigenen die nodig zijn om de ziekte van Noma in een vroeg stadium op te sporen, de patiënten snel en doeltreffend te behandelen zodra de eerste symptomen zich voordoen, en de preventieboodschappen te versterken.

Op lange termijn, tijdens de tweede periode van vijf jaar van het project, is Noma Fund van plan om nul nieuwe gevallen van Noma-patiënten te laten voorkomen, teneinde de chirurgische behandeling en de sociale reïntegratie van de slachtoffers geleidelijk te versterken.

Preventie Actoren

Deze preventieronde zal worden uitgevoerd met de deelname van lokale gezondheidswerkers, met gebruikmaking van hetzelfde gedecentraliseerde en geïntegreerde model als de bewustmakingsfase. Dankzij Noma Fund, een internationale humanitaire vereniging, zullen deze gezondheidswerkers kunnen profiteren van een versterking van hun technische vaardigheden en technologische kennis, om te helpen bij de screening en het lokale beheer van de risicofactoren van Noma.

Preventie Middelen

Noma Fund, een internationale humanitaire vereniging, is van plan om screeningcampagnes op te zetten in scholen en gezinnen in het hart van gebieden met een hoge incidentie van de ziekte. De geïdentificeerde risicofactoren zullen worden aangepakt door de beschikbaarstelling van middelen, die gratis door het project ter beschikking worden gesteld. Deze middelen bestaan uit:

  • verrijkte voedingssupplementen om ondervoeding te corrigeren,
  • kits voor mondhygiëne,
  • antibiotica geschikt voor de behandeling van bacteriële infecties van de mond.

Deze middelen zullen aan de verschillende gemeenschappen worden toegewezen op basis van de verfijnde informatie die door de gezondheidsstelsels wordt verzameld, maar ook op basis van het bewijsmateriaal dat tijdens de eerste screeningcampagnes is verzameld. Bestaande platforms, zoals het Uitgebreid Programma voor Inenting, het Voedingsprogramma en de Verwaarloosde Programma’s voor Tropische Ziekten, zullen daarom baat hebben bij een projectgeïnduceerde versterking.

Z

Doneer

l

Teken de petitie

Word lid van Noma Fund

Contacteer ons voor meer informatie

10 + 10 =

Noma Fund Frankrijk

10, avenue George V
75008 Parijs
FRANKRIJK


Tél : +33 1 88 61 80 60
Mail : contact@noma-fund.org

Noma Fund België

56, rue des Colonies
1000 Brussel
BELGIË

Tél : +32 2 808 87 28
Mail : contact@noma-fund.org

Noma Fund België

56, rue des Colonies
1000 Brussel
BELGIË

Tél : +32 2 808 87 28
Mail : contact@noma-fund.org

Share This