Noma Fund

Speciaal Solidariteitsfonds voor kindslachtoffers van Noma

De ziekte van Noma

Noma is een ziekte die zich in de mond van kinderen ontwikkelt en zich verspreidt naar alle gezichtsorganen. Het treft vooral de armste gebieden van de wereld, in Afrika, Zuid-Amerika en Zuid-Azië

Onze acties

In het kader van zijn missie om de ziekte te bestrijden, voert Noma Fund acties uit om de lokale bevolking te voorkomen, bewust te maken en de toegang tot de gezondheidszorg te ontwikkelen.

Steun de strijd

De vereniging Noma Fund helpt de kinderen van Noma elke dag met de steun en investering van haar leden en vrijwilligers. Doe mee aan de strijd tegen Noma!

Persoonlijkheden die betrokken zijn bij Noma Fund

\

Roger Milla

De legende van het Afrikaans voetbal wijdt zijn leven vandaag aan anderen en vooral aan de kindslachtoffers van Noma. Roger Milla is de voorzitter van de vereniging Noma Fund en is vastbesloten om tegen 2030 een einde te maken aan deze ziekte.

l

François Omam-Biyic

François Omam-Biyik, deze grote naam in het Kameroense voetbal, is een actieve supporter van Noma Fund. “Ik ben opgegroeid in Afrika, onder moeilijke omstandigheden, en ik zeg tegen mezelf dat ik een van die slachtoffers had kunnen zijn.
\

Joseph Antoine Bell

Voormalig internationaal doelman Joseph Antoine Bell is ook lid van de vereniging Noma Fund. Gevoelig voor humanitaire doelen wil hij zijn bekendheid en zijn energie in dienst stellen van de strijd tegen Noma.

l

Patrick Mboma

Door zich te associëren met het Noma-fonds wil hij zich ten dienste stellen van de kinderen die het slachtoffer zijn van de ziekte van Noma en die elk jaar met de grootste onverschilligheid sterven. “Deze ziekte van middelbare leeftijd heeft geen plaats in de 21e eeuw. Vooral als we de behandeling kennen die deze kinderen kan redden.”

Noma Fund, door haar oprichter Roger Milla…

Ik ben Albert Roger Milla, voormalig internationaal voetballer voor het Kameroense team. De oorzaak waarvoor ik u noem is Noma, een ziekte van extreme armoede die kinderen anoniem maakt. Deze vreselijke ziekte, die bijna al haar slachtoffers doodt, spaart het leven van de resterende 10 procent door ze volledig verminkt achter te laten, waardoor ze in feite veroordeeld zijn zich te verbergen door hun toch al zeer precaire sociale situatie nog te verergeren.

Het “Act against Noma 2021-2030” project, dat ik de eer heb om samen met andere voormalige voetbalsterren (naar het voorbeeld van de beroemde doelman Joseph-Antoine Bell) te sponsoren, heeft tot doel deze ziekte in 2030 in Afrikaanse landen uit te roeien. Daartoe voorziet het in een belangrijk bewustmakings- en mobilisatieplan, alsook in de oprichting van structuren voor de snelle verzorging en reïntegratie van slachtoffers van de ziekte van Noma.

Op korte termijn willen we de bouw van een Afrikaans regionaal ziekenhuis voor ernstige gevallen van Noma zien. De weinige behandelde gevallen worden momenteel tegen zeer hoge kosten behandeld in gespecialiseerde Europese ziekenhuizen, die worden betaald door bepaalde humanitaire organisaties die af en toe via een keten van solidariteit helpen.

Ik nodig daarom alle goede wil uit, zowel politiek als privé, van regeringen tot allerlei soorten mecenassen, om samen met ons te strijden voor de waardigheid van onze kinderen, zodat we samen een einde kunnen maken aan de tragedie van Noma.

In het verleden hebt u mij in mijn hoedanigheid van voorzitter van de Stichting voor het Hart van Afrika in het verleden vaak met veel initiatieven op Afrikaans grondgebied zien gepaard gaan. Maar deze keer, toen ik dacht dat ik was blootgesteld aan al het lijden, werd ik vooral getroffen door het fenomeen van de gezichtsloze kinderen. Daarom wil ik met dit initiatief nog meer doen, door mij nog sterker in te zetten voor deze humanitaire actie, met het oog op de uitroeiing van deze vreselijke Noma-ziekte.

Doneer

Word lid van NOMA FUND

Word lid van het Noma-fonds

Doneer

Word lid van NOMA FUND

Teken de petitie

Ondersteuning van de strijd

Ondersteuning van de strijd

Teken de petitie

Ondersteuning van de strijd

Ondersteuning van de strijd tegen Noma

Betrokkenheid bij de kinderen
van Noma

Elk jaar sterven er ongeveer 100.000 kinderen onder de 6 jaar aan Noma. Dit koudvuur, dat het orale gebied aantast, treft de armste gebieden van de wereld en is bijzonder verwoestend in Afrika.

Door acties op het terrein, maar ook door bewustmakingscampagnes gericht op de overheid, wil Noma Fund de ziekte terugdringen en de armste kinderen in staat stellen zich tegen deze plaag te beschermen.

Onze ambitie is ook om de toegang tot zorg vanaf de eerste symptomen van de ziekte te vergemakkelijken, om zo het sterftecijfer aanzienlijk te verminderen.

Daarom wil Noma Fund zich sterk inzetten voor grootschalige acties, en in het bijzonder voor de bouw van opvangcentra voor eerste hulp en een regionaal referentieziekenhuis in Afrika. Oplossingen die een snelle, doeltreffende en optimale beheersing van de ziekte mogelijk maken.

Steun Noma-fonds

Om deze doelstellingen te bereiken, vertrouwt Noma Fund op de inzet van haar leden. Door een donatie te doen aan de vereniging, de petitie te ondertekenen bij de overheid of u aan te sluiten bij het Noma Fund, kunt u ons helpen de ziekte van Noma terug te dringen en de armste kinderen te beschermen tegen deze plaag, die vandaag de dag nog steeds duizenden kinderen doodt.

kinderen gered

opgehaald

VRIJWILLIGERS & MEDEWERKERS

Onze acties

IK WIL GRAAG EEN DONATIE DOEN

Project voor de bouw van een regionaal referentieziekenhuis in Afrika

10,032€ verhoogd

Met het project “Wet tegen Noma 2021-2030” wil de humanitaire vereniging Noma Fund de bewustwording en preventie ten gunste van deze ziekte versterken. We overwegen ook de bouw van een regionaal verwijzingsziekenhuis in Kameroen, Afrika, en van centra voor eerste hulp in 9 andere landen in Centraal- en West-Afrika (Ivoorkust, Ghana, Equatoriaal-Guinea, Liberia, Nigeria, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek, de Democratische Republiek, Senegal, Tsjaad). Deze centra zullen gratis zorg bieden aan kinderen die het slachtoffer zijn van Noma, en meer in het algemeen aan verminkende kaak- en aangezichtsaandoeningen.

IK WIL GRAAG EEN DONATIE DOEN

Steun het project

IK WIL GRAAG EEN DONATIE DOEN

IK WIL GRAAG EEN DONATIE DOEN…

Steun het project

Bewustwording en preventie

8,024€ verhoogd

De bewustmakings- en preventie missies van de vereniging Noma Fund zijn bijzonder belangrijk. De ziekte van Noma wordt vaak in verband gebracht met problemen van ondervoeding en een gebrek aan mondhygiëne, evenals met een gebrek aan zorg vanaf de eerste symptomen. Ook het voorlichtings- en communicatiewerk op het terrein, gericht op de lokale bevolking en de overheid, vormt de kern van het succes van onze missie!

Contacteer ons voor meer informatie

15 + 2 =

Noma Fund Frankrijk

10, avenue George V
75008 Parijs
FRANKRIJK


Tél : +33 1 87 66 67 45
Mail : contact@noma-fund.org

Noma Fund België

56, rue des Colonies
1000 Brussel
BELGIË

Tél : +32 2 897 86 19
Mail : contact@noma-fund.org

Noma Fund België

56, rue des Colonies
1000 Brussel
BELGIË

Tél : +32 2 897 86 19
Mail : contact@noma-fund.org

Noma Fund France

10, avenue George V
75008 Paris
FRANCE


Tél : +33 1 87 66 67 45
Mail : contact@noma-fund.org

Noma Fund Belgique

Bureau annexe
56, rue des Colonies
1000 Bruxelles
BELGIQUE

Tél : +32 2 897 86 19
Mail : contact@noma-fund.org

Share This