Doneer aan Noma Fund

Bij de uitvoering van zijn actieplan om de ziekte van Noma uit te roeien, vertrouwt het Noma-fonds op de inzet van zijn openbare en particuliere donoren. Wat is het doel van de donaties aan de vereniging Noma Fund? Hoe kan ik een bijdrage leveren? Hier vindt u alle antwoorden op uw vragen.

Wat is het doel van de donaties aan Noma Fund?

Het project “Wet tegen Noma 2021-2030” omvat een omvattend en ambitieus actieplan om het aantal Noma-slachtoffers in Afrika en elders drastisch te verminderen.

  • Ook de donaties aan de vereniging Noma Fund krijgen voorrang:
  • de uitvoering van de geplande acties in het kader van de drie fasen van het project (bewustmaking, preventie, ziekenhuisproject),
  • de inzet van vrijwilligers in het veld. Zij zijn degenen die zullen zorgen voor de uitvoering van de bovengenoemde acties,

de opleiding van plaatselijk gezondheidspersoneel voor een autonome en doeltreffende behandeling van Noma-patiënten en de volledige uitroeiing van de ziekte op lange termijn.

Doneren aan Noma Fund betekent het verschil maken en actief bijdragen aan het herstel van hoop voor veel kinderen in de armste gebieden ter wereld, die nog steeds lijden aan een ziekte die gemakkelijk te genezen is.

Hoe kan ik een donatie doen?

Om het versturen van donaties naar de vereniging Noma Fund te vergemakkelijken en te beveiligen, zijn wij aanwezig op verschillende platforms die zich met dit doel bezighouden. Doe uw donaties in alle veiligheid via een van de volgende platformen

Aftrek van fiscale schenking

In het Franse belastingstelsel is bepaald dat schenkers van verenigingen en instellingen van algemeen belang fiscale voordelen kunnen genieten (artikel 200 van het algemeen belastingwetboek).

Dit is het geval voor onze Noma Fund donateurs, die recht hebben op dit belastingkrediet tot 66% van de donatie en tot 20% van het totale bedrag van hun belastingaangifte.

Om van deze belastingaftrek te kunnen genieten, geeft Noma Fund zijn donateurs een fiscaal attest af als bewijs aan uw belastingcentrum.

Z

Doneer

l

Teken de petitie

Word lid van Noma Fund

Contacteer ons voor meer informatie

11 + 3 =

Noma Fund Frankrijk

10, avenue George V
75008 Parijs
FRANKRIJK


Tél : +33 1 88 61 80 60
Mail : contact@noma-fund.org

Noma Fund België

56, rue des Colonies
1000 Brussel
BELGIË

Tél : +32 2 808 87 28
Mail : contact@noma-fund.org

Noma Fund België

56, rue des Colonies
1000 Brussel
BELGIË

Tél : +32 2 808 87 28
Mail : contact@noma-fund.org

Share This