De aandelen van Noma Fund

Onze missies

Ontdek alle humanitaire missies van het Noma fonds, evenals alle actiemiddelen die we implementeren in de strijd tegen de ziekte van Noma. 

Bewustwording

Onze bewustwordingsactiviteiten zijn van groot belang. Op deze manier wil het Noma fonds de lokale bevolking de mogelijkheid geven het lot van hun eigen kinderen in handen te nemen. 

Het ziekenhuis project

Het Noma Fund voorziet in de oprichting van verschillende opvangcentra en een regionaal verwijzingsziekenhuis, met als doel een snelle en doeltreffende opvang van zieke kinderen. 

Onze humanitaire missies

Het Noma Fund is een fondsenwervingsinitiatief, opgezet om wereldwijde een einde te maken aan één van de grootste, meest catastrofale kinderziekte van onze tijd.  Het uiteindelijke doel van het fonds is om bewustwording te vergroten, het ontstaan van de ziekte te voorkomen en overlevende van deze ziekte sneller en op Afrikaans grondgebied te behandelen (door getrainde Afrikaanse artsen). 

Het project zal in elk land worden beheerd door een lokaal coördinatieteam dat in samenwerking met de betrokken ministeries de missies zal uitvoeren.  Zo is er reeds een lokaal, technisch team in Kameroen die heel het project zal coördineren. 

Een stuurgroep, bestaande uit de projectpromotoren en de aangewezen vertegenwoordigers van elke regering, zal beraadslagen over de verschillende strategische keuzes alsmede over de budgetten die voor elke fase van het project worden uitgetrokken. Dit orgaan komt minstens twee keer per jaar bijeen en fungeert als raad van bestuur voor het project. De projectregels vanuit de overheid en alle andere procedurele handelingen met betrekking tot het project zullen binnen deze stuurgroep worden gevalideerd. 

Voorkomen/bewustmaken

De communicatiecampagnes gericht op het grote publiek zullen een gezonde levensstijl bevorderen en het belang van gezonde eetgewoonten benadrukken. 

Door bewustwording van de ziekte kan er meer preventie plaatsvinden, dit maakt dat deze communicatiecampagne van uiterst belang is in de strijd tegen Noma. Op deze manier wilt het Noma Fund de plaatselijke bevolking attentief maken en in de gelegenheid te stellen om zelf initiatief te nemen en hun leefomgeving zonodig aan te passen om in de derde wereld landen aan deze verschrikkelijke infectie te ontsnappen. 

De uitdagingen van bewustwording

De bewustwordingsfase bestaat uit het uitvoeren, onder leiding van gezinnen en basisonderwijs, van veldacties met de lokale bevolking en actoren. De betrokkenheid van de overheden om van de doeleinden een succes te maken is evident voor het slagen van huidig project. 

Preventie en humanitaire missie

In deze fase van het actieplan ter bestrijding van Noma, staan de lokale gezondheidswerkers centraal. Door hen te voorzien van professionele apparatuur en een Eerste Hulp training, zullen zij in staat zijn de ziekte te identificeren en patiënten juist te behandelen zodra dergelijke symptomen zich voordoen.

Preventie en bewustwording

Referentie ziekenhuisproject

Lokaal eigendom

De bouw van een regionaal referentieziekenhuis in Afrika is een belangrijke doelstelling van het Noma Fund. Middels de modernste apparatuur zal dit ziekenhuis de mogelijkheid bieden om  kaak- en aangezichtschirurgische ingrepen op het Afrikaanse continent uit te voeren. Dit wordt gedaan door lokale artsen die zijn opgeleid in de laatste technische ontwikkelingen op het gebied van plastische en reconstructieve chirurgie.

Ontvangstcentra in elk land

Dit ziekenhuisproject gaat hand in hand met de oprichting van opvangcentra die zich toeleggen op de eerste snelle en doeltreffende verzorging van Noma-patiënten. In de 10 Afrikaanse landen die bij het project betrokken zijn, zullen Noma-patiënten in deze faciliteiten worden opgevangen om zich voor te bereiden op hun zorg in het referentieziekenhuis. Het Noma Fund is van plan de patienten na hun reconstructieve chirurgische ingreep, te ondersteunen bij hun sociale reïntegratie.

Land van 10.000m² gelegen op 8 minuten van de luchthaven van Yaounde-Nsimalen en door de Kameroense regering ter beschikking gesteld van het project.

Hoe steun ik het Noma Fund ? 

R

Door een donatie te geven aan het Noma Fund

Een donatie aan de vereniging van het Noma fonds betekent betrokkenheid bij de strijd tegen de ziekte van Noma  en daarmee het geven van hoop aan kinderen uit derde wereld landen. Deze donaties zullen bijdragen aan de bouw van het regionaal referentieziekenhuis voor Afrika. Eveneens zullen de donaties bijdragen aan het creeren van bewustwording over deze ziekte bij de lokale bevolking en aan de opleiding van lokale gezondheidswerkers.

Door lid te worden van het Noma Fund

Als lid van het Noma Fund help je onze boodschap te verspreiden, wat zowel een bron van verdriet als hoop is. Deze boodschap moet door ons plan van aanpak worden gehoord. Dit allen met het doel de geinfecteerde kinderen van Noma een (betere) toekomst te geven. Onze leden helpen deze boodschap uit te dragen en stimuleren de uitvoering van concrete acties bij de lokale bevolking. 

l

Door onze petitie te ondertekenen

De humanitaire missie van de vereniging het Noma fonds is het vergroten van de zichtbaarheid van de ziekte van Noma, met als doel de ziekte in alle delen van de wereld uit te roeien. We hebben daarom  een petitie gelanceerd bij de VN-lidstaten. Met deze petitite willen we bij de politieke besluitvormers de omvang van deze ziekte, de gevolgen ervan en de middelen die nodig zijn om de ziekte uit te roeien, onder de aandacht brengen.

Noma Fund Frankrijk

10, avenue George V
75008 Parijs
FRANKRIJK


Tél : +33 1 88 61 80 60
Mail : contact@noma-fund.org

Noma Fund België

56, rue des Colonies
1000 Brussel
BELGIË

Tél : +32 2 808 87 28
Mail : contact@noma-fund.org

Noma Fund België

56, rue des Colonies
1000 Brussel
BELGIË

Tél : +32 2 808 87 28
Mail : contact@noma-fund.org

Share This