Regionaal Ziekenhuis Afrika

De oprichting van een regionaal referentieziekenhuis in Afrika, dat passende en autonome zorg zal bieden aan Noma-patiënten, is een belangrijke stap in het project van Noma Fund om de ziekte uit te roeien

Project

Ziekenhuis

Uitvoering van het project

De doelstellingen zijn

Het doel van deze derde fase is de chirurgische behandeling van complicaties van Noma-patiënten en de psychosociale behandeling van 100% van de Noma-slachtoffers te verzekeren. Het voorziet in:

de oprichting van opvang- en reïntegratiecentra,

en de bouw van het referentieziekenhuis.

Parallel met de bewustmakings- en preventiefase van het project zullen we beginnen met de bouw van opvang- en sociale reïntegratiecentra in de 10 projectlanden (Kameroen, Tsjaad, Ivoorkust, Equatoriaal-Guinea, Ghana, Liberia, Nigeria, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek, de DRC en Senegal). Deze structuren zullen het enerzijds mogelijk maken om de slachtoffers van Noma-complicaties voor te bereiden voordat ze naar het referentieziekenhuis worden gestuurd, en anderzijds om hun geleidelijke reïntegratie te verzekeren zodra ze terugkeren van de operatie vooraleer ze definitief terugkeren naar hun plaats van herkomst.

Het technische coördinatieteam van elk doelland coördineert de rekrutering van een multidisciplinair team ter plaatse, zodat het een volledige opvolging kan geven aan de geïdentificeerde en behandelde slachtoffers in het kader van onze actie.

Regionaal Ziekenhuis & Ontvangstcentra

Ontvangstcentra

Het project omvat de bouw van opvangcentra in elk van de doellanden. Zij zorgen voor de Noma-patiënten voordat ze in het ziekenhuis worden opgenomen en na hun operatie. Zo kunnen zij profiteren van de voorbereiding op de zorg voor en na een sociaal re-integratieplan.

Het regionale referentieziekenhuis voor Afrika

Het Afrikaans Referentieziekenhuis zal gelijktijdig met de opvangcentra worden gebouwd en zal zich specialiseren in het verlenen van chirurgische en revalidatiezorg. Het zal slachtoffers van Noma-complicaties verwelkomen, evenals mensen met alle aangeboren of verworven gezichtsafwijkingen. Voor dit project is voor dit project reeds een locatie in de buurt van de internationale luchthaven van Yaoundé-Nsimalen in Kameroen aangewezen om de toegang tot deze faciliteiten te vergemakkelijken.

Dit project voor de bouw van een verwijzingsziekenhuis heeft tot doel ervoor te zorgen dat elk kind dat op de wachtlijst van de opvangcentra staat, een uitgebreide chirurgische behandeling voor complicaties van de ziekte en hoogwaardige revalidatie krijgt.

Implementatie op middellange en lange termijn

Tijdens de eerste jaren van de operatie zullen expats van gespecialiseerde centra buiten Afrika (Europa, Amerika, Azië) naar Afrika komen om ter plaatse, in het regionale referentieziekenhuis in Afrika, chirurgische ingrepen uit te voeren. Geleidelijk aan zal een overdracht van vaardigheden het mogelijk maken om een team van chirurgen van verschillende Afrikaanse nationaliteiten op te richten, die het op een duurzame en onafhankelijke manier zullen overnemen.

De werking van het regionale ziekenhuis zal gedurende de 10 jaar van het project autonoom zijn. De exploitatiekosten (lonen…) en nieuwe investeringen (vernieuwing van de uitrusting…) zullen worden gedekt door het Noma Fund project, om de continuïteit en het goede verloop van de activiteit te waarborgen. In de afgelopen jaren zal echter geleidelijk een overdracht van het beheer plaatsvinden, totdat deze aan het eind van het project volledig wordt overgedragen aan het ministerie van Volksgezondheid van het gastland. Het zal worden gebaseerd op een memorandum van overeenstemming waarin de gastlanden zich ertoe verbinden hun activiteiten met betrekking tot het toezicht op en het beheer van mogelijke gevallen van Noma voort te zetten, alsook de meest voorkomende risicofactoren.

Z

Doneer

l

Teken de petitie

Word lid van Noma Fund

Contacteer ons voor meer informatie

7 + 15 =

Noma Fund Frankrijk

10, avenue George V
75008 Parijs
FRANKRIJK


Tél : +33 1 88 61 80 60
Mail : contact@noma-fund.org

Noma Fund België

56, rue des Colonies
1000 Brussel
BELGIË

Tél : +32 2 808 87 28
Mail : contact@noma-fund.org

Noma Fund België

56, rue des Colonies
1000 Brussel
BELGIË

Tél : +32 2 808 87 28
Mail : contact@noma-fund.org

Share This