Bewustmakingsmissies

De bewustwordingsfase is de eerste fase van het actieplan van Noma Fund. Deze eerste stap moet leiden tot een beter begrip van de ziekte van Noma en de factoren die bijdragen tot de ontwikkeling ervan.

Project

Actoren

Middelen

i

Bericht

De doelstellingen zijn

Het doel van de eerste fase van het project “Wet tegen Noma 2021-2030” is dan ook om het bewustzijn van Noma en de fundamentele preventiemaatregelen ter vermindering van de ziekte bij ten minste 80% van de gemeenschap te verhogen.

Deze doelstelling heeft betrekking op de tien landen die in het project zijn opgenomen (Kameroen, Tsjaad, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo, Ivoorkust, Ghana, Equatoriaal-Guinea, Liberia, Nigeria, Senegal en de Democratische Republiek Congo) en is gericht op de landen die het meest waarschijnlijk door de ziekte worden getroffen. Scholen en gezinnen staan ook centraal in deze eerste fase, waarvan de resultaten vrij snel zichtbaar zijn.

Bewustmakingsactoren

Deze bewustmakingsfase zal worden uitgevoerd in samenwerking met de communicatie- en sociale mobilisatiediensten van de ministeries van de 10 doellanden van het project, belast met gezondheid, gezin en sociale zaken en onderwijs. De voorbereidende missies voor het project zullen het mogelijk maken om het project geleidelijk aan in te voeren, wat zou moeten leiden tot een sterke betrokkenheid van alle belanghebbenden die essentieel zijn voor de succesvolle uitvoering van het project. 

De coördinatieteams van elk beoogd land zullen de lokale actoren bijstaan bij het opzetten en de contextuele uitvoering van het mobilisatieplan. De nadruk zal worden gelegd op decentraliserende interventies om direct en effectiever te kunnen handelen op het epicentrum van de ziekte.

Middelen om het bewustzijn te verhogen

Om het welslagen van deze eerste fase te garanderen, zullen alle communicatiekanalen worden gebruikt, namelijk: spandoeken, posters, flip-overs, radio- en/of televisieberichten die in lokale en/of officiële talen worden uitgezonden op publieke, particuliere en gemeenschapsradio’s en -televisiezenders, pedagogische gesprekken binnen vrouwengroepen en -verenigingen, criers en griots die in de gemeenschappen zijn opgeleid om ambulante boodschappen uit te zenden….

De belangrijkste doelgroepen zijn gezinnen en kleuter- en basisscholen, vanwege de leeftijdsgroep die het meest door de ziekte wordt getroffen (kinderen jonger dan 6 jaar). Op de lange termijn hoopt Noma Fund dat er een duurzame communicatieketen wordt gecreëerd om de lokale bevolking alert te houden op de risicofactoren van Noma.

Bewustmaking Boodschappen

De inhoud van de bewustmaking boodschappen zal zich richten op drie hoofdgebieden, namelijk:

– de bevordering van goede eetgewoonten,
– de bevordering van persoonlijke en mondhygiëne,
– en de bevordering van goede praktijken in het geval van een gezondheidsprobleem.

Deze bewustmaking fase zal meestal gepaard gaan met driemaandelijkse preventieactiviteiten die over een periode van 15 tot 30 opeenvolgende dagen vanaf de geplande start van het project in 2021 elk kwartaal worden uitgevoerd.

Z

Doneer

l

Teken de petitie

Word lid van Noma Fund

Contacteer ons voor meer informatie

14 + 3 =

Noma Fund Frankrijk

10, avenue George V
75008 Parijs
FRANKRIJK


Tél : +33 1 88 61 80 60
Mail : contact@noma-fund.org

Noma Fund België

56, rue des Colonies
1000 Brussel
BELGIË

Tél : +32 2 808 87 28
Mail : contact@noma-fund.org

Noma Fund België

56, rue des Colonies
1000 Brussel
BELGIË

Tél : +32 2 808 87 28
Mail : contact@noma-fund.org

Share This