Steun Noma Fund

Z

Doneer

Door een donatie aan het Noma Fund steunt u de strijd tegen deze gangreenziekte, die kinderen in de armste gebieden van de wereld treft.

l

Teken de petitie

Toegang tot de online petitie die wij bij de VN-lidstaten willen indienen voor de uitvoering van het humanitaire project “Wet tegen Noma 2021-2030”.

Word lid van Noma Fund

De leden van het Noma-fonds, ongeacht hun deelname, helpen ons om onze boodschap te verbreden en acties op het terrein aan te moedigen.

Het ondersteunen van de strijd tegen de ziekte van Noma betekent

w

De toegang tot zorg bevorderen

Door zich in te zetten voor de strijd tegen Noma, helpen onze donateurs en leden bij het opzetten van de technische en personele middelen die nodig zijn voor de medische zorg voor patiënten.  Om de kans op herstel van de slachtoffers te vergroten, moet er direct na het optreden van de eerste symptomen worden gezorgd voor een goede beheersing.

O

Verlaging van het sterftecijfer

De ziekte van Noma kan genezen worden met weinig middelen. De toediening van een eenvoudig antibioticum tijdens de eerste fase van de ziekte zou het sterftecijfer met 90% verminderen! Om dit doel te bereiken, voert Noma Fund bewustmakings- en preventieacties uit die gericht zijn op risicogroepen.

]

Maak de ziekte bekend

Wat is de ziekte van Noma? Hoe herken je het? Wat zijn de eerste symptomen die moeten waarschuwen? Hoe de ziekte te voorkomen? Dit zijn enkele van de gegevens die Noma Fund op grote schaal in Afrika wil verspreiden om het bewustzijn over de ziekte en de gevolgen ervan te vergroten.

Doneer aan Noma Fund

De actiemiddelen inzetten

De donaties aan de vereniging Noma Fund zijn in de eerste plaats bedoeld om de actiemiddelen te implementeren die in het kader van onze missies zijn voorzien. Het bevorderen van het bewustzijn, het voorkomen van de ziekte van Noma en het vergemakkelijken van de toegang tot zorg voor Noma-patiënten zijn onze prioriteiten. Deze donaties zijn daarom in de eerste plaats bestemd voor deze zaken, waarvan de reikwijdte de kern vormt van het uitroeiingsproces van de ziekte.

Ondersteunende actoren op het terrein

Noma Fund is een organisatie zonder winstoogmerk, wat de oprichting van een rigoureuze organisatie op het terrein vereist, in samenwerking met lokale actoren. Het ondersteunen van onze leden en vrijwilligers, het waarborgen van hun betrokkenheid op het terrein en het onderhouden van contacten met lokale actoren is een aspect waaraan wij bijzondere aandacht besteden. Door een donatie te doen aan het Noma-fonds geven onze donateurs ons belangrijke steun en dragen zij bij aan het succes van onze liefdadigheidsactie.

Financiering van communicatie

De reikwijdte van de activiteiten van het Noma-fonds vereist de uitvoering van grootschalige communicatiecampagnes in alle tien de landen die bij het project betrokken zijn. Donaties aan Noma Fund worden ook gebruikt om deze communicatiemiddelen te financieren, zoals voorzien in het actieplan van de vereniging.

Teken de petitie

Om een einde te maken aan de stilte en onverschilligheid

Elk jaar sterven er ongeveer 140.000 kinderen aan Noma, met de grootste onverschilligheid van de internationale gemeenschap. Dit alarmerende cijfer onderstreept het belang van een engagement van de institutionele autoriteiten.

Dit is het doel van de liefdadigheidsactie van de vereniging Noma Fund. Wij hebben ook een verzoekschrift ingediend bij de staatshoofden van de lidstaten van de Verenigde Naties (VN) om hun aandacht te vestigen op de ziekte van Noma en de gevolgen daarvan, en om hun het actieplan van het project “Wet tegen Noma 2021-2030” voor te leggen.

Een stem geven aan ons project

Door deze petitie te ondertekenen, helpen de donateurs om de actie van Noma Fund verder uit te breiden en de claims nog verder uit te breiden. Het is inderdaad door massale inzet en sterke mobilisatie dat de boodschap die de vereniging vertegenwoordigt, zal worden gehoord en gevolgd door concrete acties van de overheid.

Teken de petitie

Word lid van het Noma Fund

Het is ook mogelijk voor elke volwassene om lid te worden van de vereniging Noma Fund. Tot op heden heeft de vereniging een aantal weldoeners en ereleden.

Lid worden en / of weldoener lid worden

Deelnemen aan het Noma-fonds betekent bijdragen aan de zichtbaarheid van de vereniging, de bewustwording van de ziekte van Noma en de wereldwijde bewustwording van de ziekte van Noma. Onze boodschap onder de aandacht brengen van uw familie, collega’s of professionele netwerk is een belangrijke manier om bij te dragen aan de strijd tegen Noma en om kinderen te helpen die nu veroordeeld zijn door deze verwoestende ziekte. Het is ook mogelijk om samen met Noma Fund een financiële verbintenis aan te gaan als weldoend lid en de vereniging in staat te stellen de taken te vervullen die ze zichzelf heeft opgelegd.

Word lid als erelid

Ereleden van het Noma-fonds genieten een zekere publieke bekendheid. Door zich aan onze zijde te engageren, laten ze de vereniging profiteren van deze bekendheid en laten ze ons toe om onze boodschap uit te breiden.

Noma Fund Frankrijk

10, avenue George V
75008 Parijs
FRANKRIJK


Tél : +33 1 88 61 80 60
Mail : contact@noma-fund.org

Noma Fund België

56, rue des Colonies
1000 Brussel
BELGIË

Tél : +32 2 808 87 28
Mail : contact@noma-fund.org

Noma Fund België

56, rue des Colonies
1000 Brussel
BELGIË

Tél : +32 2 808 87 28
Mail : contact@noma-fund.org

Noma Fund Frankrijk

10, avenue George V
75008 Parijs
FRANKRIJK


Tél : +33 1 88 61 80 60
Mail : contact@noma-fund.org

Noma Fund België

56, rue des Colonies
1000 Brussel
BELGIË

Tél : +32 2 808 87 28
Mail : contact@noma-fund.org

Share This